FERMA I MIESZALNIA PASZ

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
Ferma i mieszalnia pasz

Powstanie i rozbudowa fermy odbywały się pod znakiem nowoczesnych technologii, które zostały zastosowane zarówno w odchowalni piskląt i kurnikach, jak i w mieszalni pasz.
Centralny komputer kontroluje procesy technologiczne, począwszy od żywienia kur, poprzez zbiór jaj, na sterowaniu klimatem budynków skończywszy.

Najwyższa jakość jaj jest efektem restrykcyjnej kontroli wszystkich etapów produkcji:

  • odchów piskląt – jednodniowe pisklaki trafiają do specjalnie w tym celu przygotowanych budynków odchowalni, które zapewniają ptakom optymalne środowisko rozwoju;
  • produkcja pasz – własna mieszalnia umożliwia sprawowanie pieczy nad żywieniem kur; pasza jest bilansowana wyłącznie z naturalnych składników;
  • chów niosek – ptaki przebywają w budynkach wyposażonych m.in. w grzędy, grzebaliska ze ściółką (na macie), intymne gniazda z kurtyną, za którą kury znoszą jaja czy listwy umożliwiające ptakom ścieranie pazurów. Wszystkie wyżej wymienione udogodnienia zapewniają maksymalne podobieństwo do naturalnych warunków bytowych oraz spełniają polskie i europejskie normy