PAKOWNIA JAJ

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
Pakownia Jaj

Pakownia Jaj OVOVITA wykorzystuje nowoczesne techniki sortowania i pakowania jaj. Dzięki pełnej automatyzacji linii delikatny ładunek, jakim jest jajo, ani razu nie trafia w ręce człowieka.
Łączna wydajność dwóch nowoczesnych maszyn sortująco – pakujących wiodącej holenderskiej firmy MOBA to ćwierć miliona jaj na godzinę. Technologia produkcji obejmuje następujące etapy:

  • detekcję stłuczek przy wykorzystaniu technologii Crack Detector – blisko 400 czujników jest w stanie wychwycić nawet najmniejsze mikropęknięcia skorupy jaj;
  • detekcję jaj zabrudzonych oraz wylewek przy wykorzystaniu systemu detekcji wizyjnej - Egg Inspector;
  • dezynfekcję UV;
  • sortowanie jaj na odpowiednie klasy wagowe;
  • pakowanie w opakowania detaliczne, transportowe i zbiorcze oraz ułożenie na - palecie.