PRZETWÓRNIA JAJ

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

przetwornia


Przetwórnia Jaj

Zakład przetwórstwa jaj OVOVITA produkuje płynne, suszone i gotowane przetwory jajeczne. 10 tys. m2 powierzchni mieści kilometry linii technologicznych.
Technologia produkcji obejmuje następujące etapy:

  • wybijanie i separowanie treści jaja z elektronicznym skanowaniem skuteczności rozdziału;
  • filtrowanie i schładzanie;
  • homogenizację;
  • aseptyczne pasteryzowanie i pakowanie produktów płynnych;
  • ultrafiltrację membranową;
  • suszenie żółtka, białka i całego jajka;
  • gotowanie, obieranie i pakowanie w atmosferze ochronnej jaj na twardo.
Hermetyzacja ok. 5 km linii produkcyjnej, mycie w systemie CIP, sterylizacja newralgicznych odcinków w temperaturze 120°C oraz pełna automatyzacja wykluczająca błędy ludzkie pozwala nam produkować najwyższej możliwej do uzyskania jakości przetwory jajeczne.

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zdolny pomieścić 50 milionów jaj, zapewnia utrzymanie niezbędnego poziomu zapasu. Komputerowe sterowanie klimatem przy zachowaniu warunków chłodniczych daje gwarancję właściwego przechowywania surowca.